KİMERA YAŞAM BİLİMLERİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNDUĞU BAZI ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER;

Gıdalarda enzim tabanlı modifikasyonlar aracılığı ile tekno-fonksiyonelliğin ve üretim verimliliğinin artırılması (Uluslararası bir gıda firması destekli proje)

DEVAMI

İnsan kaynaklı probiyotik mikroorganizma izolasyonu, identifikasyonu ve insan tüketimi amaçlı ticarileştiririlmesi (Hırvatistan Ekonomi Bakanlığı destekli)

DEVAMI

Zenginleştirilmiş sığır kolostrum immun serum liyofilizatı geliştirilmesi (TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği projesi-danışmanlık hizmeti verilmektedir)

DEVAMI

Sindirim etkinliği geliştirilmiş konsantre ve toz formda süt bazlı ürün geliştirilmesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-SANTEZ destekli)

DEVAMI

Yüksek Hidrostatik Basınç ve Membran Teknolojisi Kombinasyonu ile Biyofonksiyonel Bileşen Düzeyi Yüksek... (TÜBİTAK Proje No: 7190157)

DEVAMI

Klinik Nutrisyon (Parenteral-Enteral) Ürünlerinin ve Hammaddelerinin Geliştirilmesi Yerel Üretim Fizibilitesi (TÜBİTAK AYDE Proje No: 4189034)

DEVAMI