KİMERA Yaşam Bilimleri; yetkin kadrosu ile sanayi kuruluşlarına yönelik eğitim programları da yürütmektedir. Bu kapsamda;


Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

 • ISO 22000 Temel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi-Temel Şartlar
 • ISO 22002 Gıda Güvenliğinde Ön Koşul Programları
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu
 • ISO 17020 Muayene Hizmeti Gerçekleştiren Kuruluşlar için Genel Faaliyet Kriterleri
 • FSSC-22000 Gıda Savunma Sistemleri
 • HACCP Sistemi Kurulumu
 • Düzenleyici Etki ve Risk Analizi
 • Gıda-Sağlık İlişkisi ve Gıda Güvenliği
 • Sağlık Ekonomisi
 • AQAP
 • EUROGAP
 • EFQM
 • CE
 • GLP (iyi laboratuvar uygulamaları)/GMP (iyi üretim uygulamaları)
 • Laboratuvar güvenliği sistemlerinin kurulum danışmanlığı yapılmakta ve eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Proje Hazırlama Eğitimleri

 • TÜBİTAK Sanayi Destek Programlarına Yönelik Projeler (1003, 1007, 1501, 1507, 1511, SAN-TEZ, Genel ve Tematik SADE vb.)
 • KOSGEB (Girişimcilik, İşletme Büyütme ve Uluslararasılaşma, AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Projeleri vb.)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim/Teknoyatırım Projeleri
 • TAGEM Projeleri
 • TKDK - Kırsal Kalkınma Tabanlı Projeler
 • HORIZON 2020-SME ve Tematik Proje Hazırlama Eğitimleri
 • Genel Girişimcilik Eğitimleri