1. Proje Tabanlı Danışmanlık Faaliyetleri


KİMERA Yaşam Bilimleri; AR-GE faaliyetleri kapsamında sanayiye yönelik her türlü AR-GE projelerini hazırlama, yürütme ve bu projelerde ortak olarak yer alma misyonuna sahiptir. Bu çerçevede;

  • TÜBİTAK Sanayi Destek Programları (1003, 1007, 1501, 1507, 1511, SAN-TEZ, Genel ve Tematik SADE vb.)
  • KOSGEB
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim/Teknoyatırım
  • TAGEM
  • TKDK
  • Diğer ulusal/uluslararası fon kaynakları için fizibilite ve etüt çalışmaları yapma ve projeler hazırlamaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca;

  • Şirketler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi AR-GE Merkezi kurulumu, mali ve teknik yönetimi konularında da hizmet sunulmaktadır.
  • Firmalara, HORIZON 2020 ve KOBİ’lere yönelik AB fonları hedefli proje teklifi hazırlama, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Gerekli hallerde uluslararası proje ortaklıkları için partner firma/kuruluş bulunması konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  • KİMERA Yaşam Bilimleri; girişimcilik, stratejik planlama ve yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı hazırlama, temel işletmecilik, maliyet etkinlik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim/ kurumsallaşma/ kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları ve kariyer yönetimi, verimlilik yönetimi, 6-S(6-sigma), 5S ve güvenlik yönetimi, SWOT analizi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, sağlık ekonomisi alanında da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
  • Gıda ve sağlık alanlarında, özel sektör kuruluşlarının pilot AR-GE çalışmalarını yürütülmesi, yeni ürün geliştirilmesi, hedef odaklı ürün ve üretim modeli modifikasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi konularda da ortak çalışmalar yürütmekteyiz.